Катерина УДОД

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Уповноважений з антикорупційної діяльності підпорядковується безпосередньо ректорові Університету та діє на засадах самостійності та функціональної незалежності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

До основних завдань уповноваженого з антикорупційної діяльності входить:

  • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
  • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДонДУВС , підготовка заходів щодо їх усунення;
  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;
  • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, інформування ректора ДонДУВС, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Контактна інформація:

Телефон: +380 50 603 93 66

Електронна пошта для листування: anticorruption@dnuvs.ukr.education