п/п

КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛИ) Назва і науковий керівник роботи Державний реєстраційний номер Період

виконання

Додаткова інформація
1.                Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 1 ДонДУВС Толерантність як аксіологічна основа професійної культури поліцейського

 

Науковий керівник: Кононенко Тетяна Володимирівна, д.ф.н., професор

 

0120U105524 2020-2024  
2.                Кафедра

іноземних мов факультету № 1 ДонДУВС

Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронних органів

 

Науковий керівник: Баланаєва Оксана Василівна, к.філол.н., доцент

 

0120U105483 2020-2024  
3.                Факультет № 1 ДонДУВС Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС (Операції об’єднаних сил)

 

Науковий керівник: Ковальова Ольга Вікторівна, декан факультету № 1, к.ю.н., доцент

 

 

0120U105580 2020-2024 Розділ 1: Криміналістичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням на території проведення ООС
Розділ 2:  Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії кримінальним правопорушенням на території ООС
Розділ 3: Організаційні, правові та тактичні засади діяльності підрозділів кримінальної поліції, щодо боротьби зі злочинністю на території проведення ООС
4.                Факультет № 2 ДонДУВС Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції

 

Науковий керівник: Мердова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2, підполковник поліції, к.ю.н., доцент

0120U105583 2020-2024 Розділ 1: Адміністративно-правові засади функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України
Розділ 2: Організаційно-тактичні засади функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
5.                Науково-дослідна лабораторія публічної безпеки громад факультету № 2 ДонДУВС Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

 

Науковий керівник: Захарченко Андрій Миколайович, д.ю.н., професор

0120U105512 2020-2024  
6.                Факультет № 4 ДонДУВС Правове забезпечення розвитку відносин між суб’єктами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування

 

Науковий керівник: Буга Володимир Васильович, декан факультету № 4, к.ю.н., доцент

 

0120U105598 2020-2024 Розділ 1: Правове регулювання організаційно-господарських відносин між суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування
Розділ 2: Правове регулювання цивільних та трудових відносин в умовах розвитку громадянського суспільства
Розділ 3: Публічно – правові засади розвитку відносин органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів громадянського суспільства
7.                Факультет № 1 КННІ ДонДУВС Протидія злочинності у промислових регіонах України

 

Науковий керівник: Цуркан Олексій Петрович, декан факультету № 1 КННІ,  к.ю.н., доцент

0120U105585 2020-2024 Розділ 1: Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням органами кримінальної поліції та досудового розслідування
Розділ 2: Особливості забезпечення публічної безпеки і порядку у демографічно-специфічних регіонах
Розділ 3: Пріоритетні напрями удосконалення професійної підготовки поліцейських з урахуванням специфіки регіонів
8.                Кафедра соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 КННІ ДонДУВС

спільно з

кафедрою загальноправових дисциплін  факультету № 3 ДонДУВС

Теоретичні та практичні проблеми державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України

 

Наукові керівники:

Зозуля Євген Вікторович, д.ю.н., професор,

Іванов Іван Володимирович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент

0120U105582 2020-2024  
9.                Факультет № 2 КННІ ДонДУВС Реалізація правоохоронної, соціальної та сервісної функції держави в діяльності підрозділів системи МВС України

 

Науковий керівник: Рекуненко Тетяна Олександрівна, заступник директора КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

 

0120U105670 2020-2024 Розділ 1: Інноваційні механізми підвищення якості адміністративних послуг, що надаються органами та підрозділами системи МВС
Розділ 2: Теоретико-прикладні аспекти протидії тяжким злочинам проти особи підрозділами Національної поліції
Розділ 3: Механізми соціально-правового забезпечення ветеранів і учасників бойових дій органів і підрозділів системи МВС України і членів їх сімей
10.             Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності

КННІ ДонДУВС

Забезпечення транспортної безпеки органами та підрозділами Національної поліції України

 

Науковий керівник: Червінчук Андрій Васильович, к.ю.н., старший дослідник

0120U105337 2020-2024  
11.             Кафедра державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС Військові адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар

 

Науковий керівник: Веселов Микола Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС

0122U201836 2022-2023 Необхідність постатейного тлумачення норм глави 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення («Військові адміністративні правопорушення») та наукового аналізу правозастосовної практики в умовах війни (правового режиму воєнного стану).
12.             ЛННІ ДонДУВС Організаційні та правові засади забезпечення міграційної безпеки

 

Науковий керівник: Рибалкін Андрій Олександрович, директор ЛННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

0123U102974 2023-2027 Розділ 1: Соціально-гуманітарні, кримінологічні та загальноправові аспекти міграцій в Україні

Розділ 2: Адміністративно-правова протидія порушенням у сфері міграційних відносин

Розділ 3: Кримінально-правова охорона міграційної безпеки: проблеми виявлення, розслідування й застосування оперативних та оперативно-технічних засобів