Нормативно-правове забезпечення:

 1. Закон України «Про Національну поліцію»
 2. Наказ МВС від 16.02.2016 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції»
 3. Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України
 4. Наказ МВС від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських»
 5. Наказ МВС від 09.02.2016 № 90 «Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України»
 6. Витяг з Реєстру суб’єктів освітньої діяльності
 7. Наказ МОН від 19.03.2020 №418 “Про затвердження рішення Акредитаційної комісії”
 8. Витяг з Єдиної державної електроної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
 9. Витяг з додатку до протоколу засідання акредитаційної комісії МОН від 12.03.2020 №138
 10. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 11. Положення про Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького державного університету внутрішніх справ
 12. Правила поведінки слухачів в МЦППП «Академія поліції»

Матеріально-технічне забезпечення:

 1. Наказ Національної поліції України від 03.06.2022 №393
 2. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
 3. Наказ МВС від 20.09.2022 №598 “Про закріплення нерухомого майна на праві господарського відання”
 4. Наказ ДонДУВС від 30.12.2022 №561 “Про закріплення користуванням майном університету”