ЗАЯВА-АНКЕТА (м. Івано-Франківськ)

"*" indicates required fields

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в Луганському навчально-науковому інституті ім. Е.О. Дідоренка ДонДУВС

Для реєстрації надаю такі дані
MM slash DD slash YYYY
Дані про освіту

документ про здобутий ступінь вищої освіти (зазначають особи, які завершили навчання):
Max. file size: 10 MB.
Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка

Загальна інформація:
Інформація про вступні випробування:
відмітка про бажання складати єдиний вступний іспит (ЄВІ):
назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ:
відмітка про бажання складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ):
Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації:
До заяви додаю:
- копію облікової картки платника податків - копію документа, що посвідчує особу - копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти) - копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень, для осіб, які завершили навчання) - копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов)
Drop files here or
Max. file size: 15 MB, Max. files: 7.