ЗАЯВА-АНКЕТА (м. Івано-Франківськ)

"*" позначає обов'язкові поля

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в Луганському навчально-науковому інституті ім. Е.О. Дідоренка ДонДУВС

Для реєстрації надаю такі дані
ММ скісна риска ДД скісна риска РРРР
Дані про освіту

документ про здобутий ступінь вищої освіти (зазначають особи, які завершили навчання):
Макс. розмір файлу: 10 MB.
Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка

Загальна інформація:
Інформація про вступні випробування:
відмітка про бажання складати єдиний вступний іспит (ЄВІ):
назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ:
відмітка про бажання складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ):
Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації:
До заяви додаю:
- копію облікової картки платника податків - копію документа, що посвідчує особу - копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти) - копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень, для осіб, які завершили навчання) - копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов)
Drop files here or
Макс. розмір файлу: 15 MB, Макс. файлів: 7.